این جدول مهارتهای مربوط به مفاهیم اساسی زبان را نشان می دهد. البته ، تنوع فردی گسترده ای در میان کودکان وجود دارد. با این وجود ، اختلاف بسیار زیاد با این مراحل می تواند زمینه مشاوره با یک متخصص باشد.

در درک

سنس Quesالاتی که وی باید بتواند به آنها پاسخ دهد
1-2 سال
 • س withالاتی با "کجا" مثال: توپ کجاست؟ (با اشاره به تصویر توپ روی کتاب پاسخ می دهد)
 • سالاتی با عنوان "چیست؟" مربوط به اشیا familiar آشنا
 • بله / بدون پاسخ به س questionsالات ، سر تکان دادن یا تکان دادن سر
2-3 سال
 • اشیایی را که توصیف شده اند نشان می دهد ، به عنوان مثال هنگام پرسیدن "چه چیزی روی سر خود می گذاری؟" یک کلاه نشان می دهد.
 • این س questionsالات ساده در مورد چه چیزی ، چگونه ، چه زمانی ، کجا و چرا را پاسخ می دهد
 • این س questionsالات به س answersالاتی از قبیل "وقتی احساس سرما می کنید چه می کنید؟" پاسخ می دهد.
 • به س questionsالاتی مانند "کجا ..." ، "چیست؟" ، "چه کاری انجام می دهید ....؟" ، "کیست ..." پاسخ می دهد.
 • به س questionsالاتی مانند "آیا می دانید ...؟" پاسخ می دهد یا می فهمد.
3-4 سال
 • با "چه کسی" ، "چرا" ، "کجا" و "چگونه" به س complexالات پیچیده تر پاسخ می دهد
 • به س questionsالات با "اگر چه می کنی؟" ، مانند "در صورت باران چه می کنی؟" پاسخ می دهد.
 • این س questionsالات به س theالات مربوط به عملکرد اشیا ، مانند "یک قاشق برای چیست؟" ، "چرا کفش داریم؟" پاسخ می دهد.
4-5 سال
 • به س questionsالات با "کی" پاسخ می دهد
 • با "چند نفر" به س manyالات پاسخ می دهد. (وقتی جواب بیش از چهار نباشد)

در حال تولید است

سنس Quesالاتی که او باید بتواند بپرسد
1-2 سال
 • شروع با استفاده از فرم استعلام ، شروع با "آن چیست؟"
 • از زمین صعودی استفاده کنید
2-3 سال
 • او س questionsالاتی را می پرسد - حتی س onesال های ساده شده - مربوط به نیازهایش ، به عنوان مثال "بیسکویت از کجا؟"
 • با "کجا؟" ، "چه؟" ، "او چه کار می کند؟" س questionsال می کند.
3-4 سال
 • با "چرا؟" س simpleالات ساده می پرسد.
 • هنگام پرسیدن سوال از "چه" ، "کجا" ، "کی" ، "چگونه" و "توسط چه کسی" استفاده کنید
 • با "آیا این یک a / a ... است؟" س questionsال می کند.
4-5 سال
 • با استفاده از ساختار دستور زبان صحیح س followingالات زیر را می پرسد: "آیا می خواهید ..." + مصدر ، "آیا می توانید ...؟"

ترجمه و اقتباس شده توسط: Lanza and Flahive (2009) ، LinguiSystems راهنمای نقاط عطف ارتباطی

همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

 • در ما زبان GameCenter ده ها فعالیت رایگان تعاملی با زبان آنلاین پیدا خواهید کرد
 • در ما صفحه برگه شما هزاران کارت رایگان مرتبط با زبان و یادگیری پیدا خواهید کرد

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!
واژگان کودک