بیشترین بارگیری شده

از لحاظ واژگانی کلمات مشابه bingo
ما دوبل را می نویسیم: 80 کارت با فعالیت
هجا ها و متافونولوژی: 130 مدخل
ساخت جملات - 60 کارت
واژه نامه و معناشناسی - 150 کارت
هجا را پیدا کنید - 1000 کارت
نامه را پیدا کنید - 900 کارت
1000 کارت بارگیری رایگان
بیایید خانه را تمیز کنیم - بازی حافظه فضایی

عملکردهای توجه و عملکردی

1000 کارت بارگیری رایگان
چهره گمشده - بازی حافظه فعال
حافظه با شرایط
100 کارت با اثر stroop
جاده را زیر نظر داشته باشید - 25 کارت با فعالیت های توجه
ذخیره پنگوئن - بازی حافظه فضایی
بیایید خانه را تمیز کنیم - بازی حافظه فضایی

نوشته

دیکته ها در چهارراه ها
حروف را به هم وصل کرده و کلمه را پیدا کنید

فعالیت با حروف و صداهای مشابه
تجارت با نامه پل
از لحاظ واژگانی کلمات مشابه bingo

یکنوع بازی شبیه لوتو با کلمات
پازل هجا
کلمه را کامل کنید

زبان و آفازی

50 کارت زبان رایگان
کارت های چند منظوره برای زبان
تصاویر را با شروع رنگ کنید ...
زنجیره معانی
احساسی توسط دانیلا آرلوتی
شخصی را توصیف کنید - توسط دانیلا آرلوتی
15 حقیقت نامه رایگان درباره ضرب المثل ها و اصطلاحات
کارت های استعاره
برگه های معناشناسی
مشابهت ها و تفاوت ها
40 فعالیت مختلف در زمینه زبان ، خواندن ، نوشتن ، منطق
کارت برای برقراری ارتباط با فرد آفازیک
چرخهای مفصلی: ابزاری برای تنظیم صدا
اتاق ها و اشیاء آنها
CAAlcio: ارتباط برقراری احکام در فوتبال
نبرد دریایی جملات حداقل

فهم

جوجه اردک زشت
چی میگی؟ برگه های مغالطه منطقی
آهنگ را بخوانید و صحنه را ترسیم کنید

ریاضیات

جدول پازل بار
کارت هایی با مبلغ حداکثر 100 عدد
مشکلات راه حل های بصری
Numcalcio: 10 فعالیت در جدول های زمانی ، عملیات و مقایسه ... با فوتبال
کارت جبران ریاضیات

کتاب-بازی

کتاب بازی: چه اتفاقی برای بابانوئل افتاد
سانتا کلاوس چه شد؟

بازی های قابل چاپ

Pepe e sale 2.0 بازی با ورق در گروه های املایی
تا 20 - در خط عدد جمع و تفریق می کند
دوستان 10 نفره

کارت های جبران خسارت

کارت جبران در C سخت و C نرم همراه با تمرین

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!