در چارچوب درمان از اختلالات یادگیری خاص ، پیش شرط به اصطلاح نقش ویژه ای ایفا می کند. پیش نیاز یک مهارت یا دانش است که به ما کمک می کند بعداً مهارت یا دانش جدیدی ایجاد کنیم. چرا شناسایی پیش نیاز مهم است؟ زیرا به ما اجازه می دهد قبل از بروز مهارت ، کار کنیم و به این ترتیب به ما فرصت بیشتر و احتمالاً موفقیت بیشتری می دهیم. بیایید به عنوان مثال فکر کنیم قرائت: امکان کار روی چیز دیگری غیر از خواندن ، ma که به ما در ارتقا the سطح مطالعه کمک می کند ، به ما امکان می دهد تا از قبل در مهد کودک مداخله کنیم.

متأسفانه ، اغلب اوقات ، آنهایی که به عنوان پیش نیاز فروخته می شوند ، اغلب "فقط" ، از نظر تحقیق ، پیش بینی کننده ها. در عمل ، آنها مهارتهایی هستند که از نظر آماری با مهارتهای بعدی ارتباط دارند و بنابراین می توانند برای ایجاد فرضیه هایی درباره چگونگی پیشرفت یا عدم رشد مهارتها مورد استفاده قرار گیرند. هنوز در موضوع خواندن ، فرقه سریع این پیش بینی خوبی برای خواندن در نظر گرفته می شود: با نگاهی به مهارت سریع نامگذاری کودکان ، می توانم توانایی خواندن بعدی آنها را با دقت خوب تخمین بزنم. با این حال ، بهبود سریع نامگذاری لزوماً باعث بهبود خواندن نمی شود!

در مقاله ای در سال 2011 که می توانید از اینجا بصورت آزاد مشورت کنید، پوراكین و همكارانش [1] تلاش كردند مهارتهایی را كه قادر به شناسایی آنها هستند ، شناسایی كنند مهارت های بعدی نوشتن را از همان مهد کودک پیش بینی کنید. به ویژه آنها تجزیه و تحلیل کردند:


  • دانش الفبا: نامگذاری حروف یا نشان دادن کلمه ای شروع شده با ...
  • مهارتهای متافونولوژیک: همجوشی و تقسیم بندی هجایی
  • دانش "معنای" نوشتن (دانش چاپ): نام های تجاری محصولات ، نوشتن برای چه چیزی ، روزنامه برای چیست و غیره
  • نوشتن نام
  • نوشتن نامه
  • نوشتن 3 حرف (CVC مانند "سگ" ، "گربه")

در مورد نوشتن نام ، همان نویسندگان نیز سعی کردند جستجو کنند همبستگی بین طول نام کودک و توانایی نوشتن او: در فرضیه خود ، از آنجا كه كودكان یاد می گیرند نام خود را زود بنویسند ، كودكانی كه نام طولانی تری دارند می توانستند حروف بیشتری بلد باشند ، بنابراین در نوشتن مهارت بیشتری دارند. این مطالعه ، این فرضیه را تأیید نکرد.

نتایج

این مطالعه نشان داد که دو عامل مفید در پیش بینی مهارت های بعدی نوشتن عبارتند از:

  • دانش "معنی" نوشتن
  • توانایی نوشتن نامه

به نظر عجیب می رسد ، اما به نظر نمی رسد که استعاره شناسی چنین نقشی اساسی داشته باشد. با توجه به اینكه نوشتن مسلماً حداقل با تقسیم بندی كلمه ای كه طرحواره به گراف رونویسی شده است انجام می شود ، ضداسرایتی به نظر می رسد. با این حال ، حتی مطالعات ایتالیایی هم اکنون نقش غیر مرکزی م centralلفه متافونولوژی را تأیید می کنند.

در این راستا ، ما مقاله خود را در مورد توصیه می کنیم کودکانی که بد صحبت می کنند ، اما خوب می نویسند.

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!
دوره ناهمزمان افزایش نوشتن