از این صفحه می توان در مورد یک مورد بالینی یا آزمایشاتی که در ارزیابی انجام می شود ، از یک متخصص آموزش TrainingCognitive درخواست مشاوره کنید. ما از شما می خواهیم با انتخاب متخصص برای درخواست مشاوره و پیش بینی مختصر موضوع درخواست ، فرم پیوست شده را پر كنید. با در دسترس بودن ساعتی ما برای یک جلسه از طریق Skype یا Zoom با شما تماس گرفته می شود. هزینه مشاوره 50 یورو در ساعت است. حداقل مبلغ ، برای کمتر از یک ساعت ، 50 یورو است.

درخواست مشاوره کنید

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!