این جدول مهارتهای مربوط به مفاهیم اساسی زبان را نشان می دهد. البته ، تنوع فردی گسترده ای در میان کودکان وجود دارد. با این وجود ، اختلاف بسیار زیاد با این مراحل می تواند زمینه مشاوره با یک متخصص باشد.

سنصلاحیت
1-2 سال
 • او قادر است جهت های ساده فضایی ، مانند به o جنوب
 • این شامل مفهوم سازمان ملل متحد
 • از اصطلاحات فضایی ساده مانند استفاده کنید su o giù
 • از دو یا سه حرف اضافه مانند استفاده کنید سوپرا, به o تحت
2-3 سال
 • تشخیص بین به e تحت, UNO e بسیاری از
 • مفهوم عددی را می فهمد UNO e دو
 • تفاوت در اندازه مانند بزرگ/پیکولو
 • این شامل به, خارج, سوپرا, تحت, خارج از, همراه با, لونتانو دا
 • شروع به درک مفاهیم زمانی از پرستو, تاردی, سیاره
 • سه شی را انتخاب کنید که "یکسان" از مجموعه ای از چهار شی
 • شیئی را انتخاب کنید که "مثل هم نیست " di از مجموعه ای از چهار جسم ، که سه مورد یکسان هستند
 • شروع به استفاده از صفت برای رنگ و اندازه کنید
3-4 سال
 • مفاهیم کمی مانند خالی, بسیاری از
 • این مفاهیم برابری مانند lo stesso, هر دو
 • این شامل در نزدیکی, آکانتو, میان
 • رنگ ها را مشخص کنید
 • انجمن های یک به یک ایجاد می کند
 • اشیایی را نشان می دهد که هستند مختلف داگلی التری
 • از مفاهیم موقعیتی مانند استفاده کنید رژیم غذایی, جلو, اینترونو
4-5 سال
 • شامل صفتهای تطبیقی ​​و تفریحی مانند بزرگ, بزرگتر از, بزرگترین
 • این مفاهیم زمانی را درک می کند دیروز ، امروز ، فردا ، قبل ، بعد ، بعد ، روزهای هفته ، هفته گذشته ، هفته آینده
 • مفاهیم متنوع, نزدیک تر, از طریق, سنگین, بین
 • مفاهیم موقعیتی را تشخیص می دهد اول, nel mezzo, آخر
5-6 سال
 • این شامل مفاهیم متضادی مانند بزرگ / کوچک ، بالا / پایین
 • این شامل شوم e ویرانی
 • این شامل مفاهیم عددی تا 20 است
 • پاسخ می دهد به "چگونه آنها شبیه / متفاوت هستند؟"
 • برای توصیف از صفت استفاده کنید
 • از اهداف مقایسه ای مانند استفاده کنید قوی / قوی تر از
 • ایالات متحده ieri e دانا
 • از مفاهیم قید مانند استفاده کنید به جلو e indietro
 • از حروف اضافه مانند استفاده کنید از طریق ، نزدیکترین ، به گوشه ، در وسط
 • از اعداد ترتیبی مانند استفاده کنید اول, ثانیا, سوم

ترجمه و اقتباس شده توسط: Lanza and Flahive (2009) ، LinguiSystems راهنمای نقاط عطف ارتباطی

همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

 • در ما زبان GameCenter ده ها فعالیت رایگان تعاملی با زبان آنلاین پیدا خواهید کرد
 • در ما صفحه برگه شما هزاران کارت رایگان مرتبط با زبان و یادگیری پیدا خواهید کرد

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!
زنگ هشدار ارتباطیواژگان کودک