برای چه کسی است: کودکان و نوجوانان با مشکلات مدرسه

چه مدت طول می کشد: تقریباً 2-3 روز

چقدر هزینه دارد: 384 €

چگونه به پایان می رسد: گزارش نهایی و تشخیص احتمالی (DSA)

جایی که ارزیابی انجام می شود: از طریق اوگو باسی ، 10 ساله (بولونیا)

نحوه تماس با ما: 392 015 3949

برای چه کسی است؟

این نوع مسیر به ویژه برای انواع مختلفی از موقعیت ها مناسب است. به عنوان مثال ، هنگامی که فرد در حفظ تمرکز ، به خاطر سپردن اطلاعات و رویه ها (متون مورد مطالعه ، جداول ، روش های محاسبه ...) ، بیان مفاهیم ، خواندن و درک صحیح اطلاعات کتبی و شفاهی مشکل دارد.

در شرایط دیگر ، این تردید مربوط به این احتمال است که کودک یا جوان توانایی های بسیار بالاتر از حد معمول را داشته باشد و در نتیجه ، ممکن است به یک آموزش شخصی نیاز داشته باشد.

به خصوص در موارد مشکوک به برخی از این موارد بسیار مفید است:

  • خوانش پریشی (مشکلات خواندن)
  • dysorthography (مشکلات املایی)
  • حساب نارسا (مشکلات محاسبه)
  • اختلال نوشتن (مشکلات تولید نوشتن خوانا)
  • ADHD (مشکلات توجه و تکانشگری)
  • اختلالات گفتاری
  • اضافه کردن نقطه (سطح فکری بسیار بالاتر از هنجار)

چگونه انجام می شود؟

مصاحبه بیهودگی. این یک لحظه شناختی است که با هدف گردآوری اطلاعات مربوط به تاریخچه بالینی بیمار انجام می شود. این مرحله به شناسایی مشکل احتمالی کمک می کند و جهت گیری اول را برای راه اندازی مرحله ارزیابی فراهم می کند.

چارچوب ارزیابی و تشخیصی. در طی ارزیابی ، کودک (یا فرد جوان) تحت آزمایشاتی قرار می گیرد که هدف کلی آنها بررسی عملکرد شناختی و عملکرد در یادگیری است (به عنوان مثال سطح فکری ، مهارت های توجه ، حافظه ، زبان ، کسب خواندن ، نوشتن و محاسبه)

تهیه گزارش و مصاحبه بازگشت. در پایان فرآیند تشخیص ، گزارشی تهیه می شود که خلاصه آنچه از مراحل قبلی پدید آمده است ، خلاصه می شود. پیشنهادات مداخله نیز گزارش خواهد شد. این گزارش در مصاحبه برگشت ، به والدین تحویل داده می شود و توضیح می دهد که نتیجه گیری های حاصل شده و پیشنهادات مداخله متعاقب آن است.

در مرحله بعد چه کاری می توان انجام داد؟

براساس آنچه که از این ارزیابی حاصل شد ، مسیرهای مختلفی قابل اجرا است:

در صورت اختلال یادگیری خاص ، به موجب قانون 170 / 2010, مدرسه باید سندی را بنام برنامه شخصی سازی شده (PDP) تهیه کند، که در آن وی ابزارهای جبرانی و توزیع کننده ای را که او باید برای سفارشی کردن آموزشهای مربوط به روشهای یادگیری کودک / پسر بیان کند ، نشان می دهد (همچنین مراجعه کنید به: تشخیص DSA: چه کاری باید انجام شود؟).

در مورد سایر ویژگی ها ، مانند مشکلات توجه ، مشکلات حافظه یا سطح فکری بسیار بالا ، همیشه می توان یک برنامه تدریس شخصی را به موجب بخشنامه وزیر در مورد BES (نیازهای ویژه آموزشی).

علاوه بر این ، جلسات گفتار درمانی برای بهبود جنبه های مربوط به زبان یا یادگیری (خواندن ، نوشتن و محاسبه) ، دوره های عصب شناسی به منظور ارتقاء مهارت های توجه و حفظ کردن و دوره های آموزش والدین برای یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت هرگونه مشکلات رفتاری کودک.

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!