تشخیص عصب روانشناختی و ارزیابی گفتاردرمانی
  • خوانش پریشی, dysorthography, دیسکالکولی, اختلال نوشتن
  • اختلالات در توجه و بیش فعالی / تکانشگری (ADHD)
  • اختلالات زبان اولیه
  • اضافه کردن نقطه/ پتانسیل شناختی بالا
درمان عصب روانشناختی و گفتاردرمانی
  • درمان بیماریهای خاصیادگیری، اختلالاتآنزیم و بیماریهای زبان
  • درمان اختلالات VOCE
  • درمان اختلالات بلع
آموزش والدین
  • مسیر حمایت از والدین برای مدیریت مشکلات رفتاری کودکان
پشتیبانی پشتیبانی

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!