کسانی که مدتی ما را دنبال می کنند می دانند که ما فضای زیادی را به مقاله های اختصاص داده ایم حافظه کاری: ما در مورد رابطه بین صحبت کردیم حافظه فعال و اختلالات زبان، چگونه یک حافظه فعال می تواند کمک کند مزایای محاسبه و بهبود در یک تصویر آفازی، و ما در مورد آموزش حافظه فعال صحبت کردیم تا عملکردهای شناختی را در سالمندان سالم بهبود ببخشید.

امروز به لطف تحقیق سال 2020 که توسط پین و استین-مورو انجام شد ، سعی می کنیم یک قطعه جدید اضافه کنیم[1]. نویسندگان این مطالعه برای خود دو هدف جالب تعیین کرده اند:

  • اصلاح قابلیت حافظه فعال همراه با تأثیرات آن بر روی زبان را تأیید کنید
  • بررسی کنید که آیا حافظه فعال از نظر عللی به توانایی درک زبان ارتباط دارد یا خیر

برای انجام این کار ، آنها گروهی از 21 سالمند سالم را انتخاب کردند (که به طورمعمول در حافظه کاری کاهش می یابند) و آنها را تحت آموزش رایانه ای متمرکز بر حافظه کاری کلامی به مدت 3 هفته و در مجموع 15 جلسه نیم ساعته قرار دادند. .
این افراد با گروه دیگری از سالمندان مقایسه می شدند که برای مدت مشابه آموزش سرعت تصمیم گیری را انجام می دادند.


چه چیزی از این مطالعه پدید آمد؟

مطابق با انتظارات محققان ، شرکت کنندگان در آموزش حافظه فعال در بیشتر آزمون های حافظه فعال خود (اما نه کسانی که تحت آموزش سرعت تصمیم گیری بودند) پیشرفت کردند علاوه بر این ، آموزش حافظه فعال منجر به بهبود درک حتی پیچیده ترین جملات شد و این محققان را به دو نتیجه رساند:

  • آموزش حافظه فعال در واقع موثر و مفید به نظر می رسد و باعث پیشرفت هایی می شود که فقط به وظایف مشابه آموزش داده شده محدود نمی شوند
  • به نظر می رسد حافظه فعال یک عنصر اصلی برای درک کامل شنیدن است ، زیرا بهبود توانایی نگهداری و دستکاری اطلاعات در ذهن منجر به افزایش درک پیامهای پیچیده تر می شود.

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!