در سال های اخیر ما شاهد انتشار تست های جدیدی برای ارزیابی خواندن ، به ویژه برای نوجوانان و بزرگسالان بوده ایم. این خبر بسیار خوبی است به خصوص اگر در نظر بگیریم که تا چند سال پیش ، برای این گروه سنی فقط کالیبراسیون های آزمایشی برای کوچکترها طراحی شده بود (که ما از این مقاله حذف کرده ایم).

در برخی از گروه های سنی ممکن است آزمایش هایی با ویژگی های مشابه مازاد بر وجود داشته باشد ، اما در واقعیت ، با توجه به اینکه توصیه نمی شود مجدداً یک آزمون را ظرف شش ماه اجرا کنید تا از اثر یادگیری جلوگیری شود ، در دسترس بودن آزمون های مشابه این به ارزیابی مجدد جایگزین ها کمک می کند.

بیایید اکنون برویم تا ببینیم کدام آزمون های اصلی برای ارزیابی خواندن مورد استفاده قرار می گیرند. شواهدی که پیوند آنها را ارائه کرده ایم در دسترس هستندمن به صورت رایگان


دبستان

عناصر فرعی (واژه ها و کلمات)DDE -2 - PLS - قیمت
کلمات و نه کلماتDe.Co.Ne. - DDE -2 - ALCE - سانتا لوسیا
مسیرکلینیک MT-3

دبیرستان پایین

کلمات و نه کلماتDDE-2
مسیرکلینیک MT-3

کلاس دوم متوسطه (دو ساله)

کلمات و نه کلماتMT 16-19-BDA 16-30
مسیرMT 16-19 -BDA 16-30 - سانتا لوسیا
آزادی مشروط ، آهنگ ذوب شده ، خواندن بی صداBDA 16-30

دانشگاه و بزرگسالان

کلمات و نه کلماتBDA 16-30-LSC-USA
مسیرBDA 16-30 -LSC -USA - سانتا لوسیا
آزادی مشروط ، آهنگ ذوب شده ، خواندن بی صداBDA 16-30

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!