تماس

آموزش شناختی - بولونیا

درباره ما

دکتر ایوانو آنمونه

روانشناس - متخصص روان درمانی در نوروسایکولوژی

دکتر کیارا دونادیو

گفتار درمانی

دکتر آنتونیو میلان

گفتار درمانی

 

تماس

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!