آپراکسی کلامی این یک اختلال حرکتی گفتار است که با کندی گفتار ، اعوجاج مصوت ها و صامت ها و مکث های مکرر بین کلمات یا بین هجا مشخص می شود. کودکانی با آپراکسی رشدی وجود دارند ، اما این نوع مشکل در بزرگسالان زیر نیز وجود دارد آسیب مغزی (سکته مغزی ، ضربه به سر) یا بیماری های تخریب عصبی. این اغلب همراه با اختلال گفتاری اکتسابی رخ می دهد (آفازی) و با مشکلات حرکتی در اجرای حرکات گفتاری (دیس آرتریا).

مشکل اصلی آپراکسی است برنامه ریزی حرکت. چرا این اتفاق می افتد؟ اساساً سه فرضیه وجود دارد:

  • فرضیه برنامه های آسیب دیده (فرضیه برنامه های آسیب دیده): نمایش های مربوط به حرکات مختل می شوند (حداقل تا حدی)
  • فرضیه کسری بازیابی برنامه (فرضیه کسری بازیابی برنامه): مشکل فعال کردن برنامه صحیح است وقتی که سایر برنامه های حرکتی خود را در رقابت می بینند (مشابه هستند یا اخیراً فعال شده اند)
  • فرضیه کاهش ظرفیت بافر (فرضیه ظرفیت بافر کاهش یافته): بافر برنامه ریزی موتور نمی تواند همزمان بیش از یک برنامه حرکتی داشته باشد (که اندازه آن یک هجا است)

مطالعه

مطالعه اخیر Mailend و همکارانش (2019) [1] سعی در مقایسه دو فرضیه اخیر داشت.


شرکت کنندگان:

  • 8 فرد مبتلا به آپراکسی (شش نفر از آنها با آفازی همراه)
  • 9 فرد مبتلا به آفازی ، اما بدون آپراکسی
  • 25 نفر کنترل

وظیفه مشاهده یک کلمه اولیه (نخست) بود که پس از آن کلمه تلفظ می شود (با رنگ سفید روی زمینه آبی). در بعضی موارد این کلمه یکسان بود ، در برخی دیگر این واژه نبود (بنابراین تعویض سریع بین محرک اول و دوم لازم بود). کلمات تک هجایی بودند ، با ساختار CVC و 3-4 واج طولانی.

چرا کلمات یک هجایی؟ برای تمایز بین این دو فرضیه. در واقع:

  • اگر نظریه بافر کاهش یافته درست بود ، نباید سرعت خاصی را شاهد باشیم ، زیرا کلمات یک هجایی هستند
  • از طرف دیگر ، اگر تئوری فعال سازی برنامه صحیح درست باشد ، به دلیل برنامه های مختلف رقابتی ، سرعت آن کاهش می یابد.

نتایج

در پایان، نتایج تأخیر قابل توجهی را نشان داد در بیماران مبتلا به آپراکسی ، مطابق با فرضیه بازیابی برنامه. بنابراین برنامه های حرکتی تا حدی در زمان اوج آماده سازی تهیه می شدند ، اما بعد از ظهور کلمه دیگری باید آنها را اصلاح می کرد.

جنبه بسیار جالب دیگر این است که افراد مبتلا به آفازی اما بدون آپراکسی، به هر حال اشتباه کردند ، اما:

  • زمان تأخیر بسیار شبیه به گروه کنترل بود (بنابراین ، تعویض سرعت فقط در افراد مبتلا به آپراکسی کاهش می یابد)
  • هنگامی که یک کلمه مشابه (اما نه یکسان) با کلمه اول ارائه شد ، تفاوت معناداری بین افراد پدیده و گروه کنترل وجود نداشت.

مواد ما برای آفازی

آفازی نه تنها از نظر عاطفی بلکه از نظر مالی نیز برای بیمار و خانواده اش هزینه دارد. برخی از افراد ، به دلایل اقتصادی ، توانایی توانبخشی خود را محدود می کنند ، علی رغم شواهدی که نیاز به کار فشرده و مداوم را تأیید می کند. به همین دلیل ، از سپتامبر سال 2020 ، همه برنامه های ما می توانند به صورت آنلاین در اینترنت استفاده شوند GameCenter Auumia و برگه های فعالیت ما همه در اینجا موجود است: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

برای مقالات نظری درآفازی شما می توانید بازدید کنید بایگانی ما.

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!
آندره ویانلو هر کلمه ای که می دانستمآفازی و سن سکته مغزی