La پشتکار این تکرار کلمه ای است که در لحظه قبلی گفته یا شنیده شده و به جای کلمه مورد نظر تلفظ می شود. بیایید تصور کنیم که ما تصویری از چکش نشان داده ایم و در واقع بیمار گفته است "چکش". استقامت زمانی اتفاق می افتد که بیمار در مقابل تصویر بعدی به گفتن "چکش" ادامه دهد. استقامت با اکولالیا (تکرار آخرین قسمت جمله تولید شده یا شنیده شده) و کلیشه زبانی که می تواند بدون تولید اخیر کلمه اتفاق بیفتد ، متفاوت است.

چرا استقامت صورت می گیرد؟ طبق گفته های کوهن و دهانه (1998) "وقتی سطح پردازش ورودی عادی درخواست شده را دریافت نمی کند ، استقامت ایجاد می شود ، بنابراین فعالیت فرآیند قبلی ادامه دارد". همین نویسندگان از پوسیدگی نمایی نیز صحبت می کنند ، این احتمال وجود دارد که با افزایش زمان بین دو فعالیت ، یک پاسخ پایدار تولید شود. به گفته مارتین و دل (2004) استقامت و انتظار از مکانیسم یکسانی برخوردارند ، این عملکرد مکانیسم است که:

 1. این تولید قبلی را "خاموش" می کند
 2. فعال سازی تولید فعلی
 3. تولید بعدی را آماده کنید

استراتژی های کاهش پیشرفت (موسی ، 2014):


 • فعال سازی هدف را افزایش دهید
 • از فعال کردن استقامت خودداری کنید
 • استراتژی های ارتباطی جایگزین ارائه دهید
 • نظارت بر خود را تشویق کنید
 • اعضای خانواده و مراقبان را در زمینه مدیریت پشتکار آموزش دهید

نویسندگان ، با این حال ، پیشنهاد می کنند که به طور خاص با پشتکار برخورد نکنید، اما برای درمان اختلال گفتاری زمینه ای ، زیرا تداوم مظهر آن است.

درمان های خاص برای پیشرفت. با این حال ، روش های درمانی وجود دارد که صریحاً در کاهش استقامت کار می کنند. اینها استراتژیهایی است که بسیاری از همکاران از قبل بر اساس عقل سلیم از آنها استفاده می کنند:

 • برای قطع بیمار در هنگام شروع پشتکار
 • به طور خلاصه در مورد چیز دیگری صحبت کنید و سپس به موضوع بازگردید
 • موارد را با زمان گشادتر ارائه دهید

در میان رویکردهای ساختاریافته ، هر دو مورد را داریم شیر (درمانی برای تداوم آفازی) توسط Helm-Estabrooks که RAP (کاهش سماجت آفازی) توسط Muñoz؛ دومی دقیقاً مبتنی بر دستکاری فواصل بین محرک ها است

فهرست کتب

کوهن L ، Dehaene S. رقابت بین گذشته و حال. ارزیابی و تفسیر پشتکارهای کلامی. مغز 1998 سپتامبر ؛ 121 (صفحه 9): 1641-59.

Helm-Estabrooks N ، Emery P ، Albert ML. درمان برنامه ماندگاری آفازی (TAP). یک رویکرد جدید برای درمان آفازی. قوس نورول دسامبر 1987 ؛ 44 (12): 1253-5. 

مارتین N ، Dell GS. پیگیری و پیش بینی در آفازی: نفوذ اولیه از گذشته و آینده. Semin Speech Lang. 2004 نوامبر ؛ 25 (4): 349-62.

Moses، M.، Nickels، L.، & Sheard، C. (2004). آن کلمه مخوف پشتکار! درک ممکن است کلید باشد. کسب دانش در گفتار ، زبان و شنوایی6(2)، 70-74.

Muñoz، ML (2011)، کاهش پشتکارهای آفازی: یک مطالعه موردی، چشم اندازهای نوروفیزیولوژی و اختلالات گفتاری و زبان عصبی ، 21 (4) ، 175-182

شروع به تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا جستجو کنید

خطا: محتوای محافظت شده است!
استفاده از متن در آفازی